Παραδοσιακή ποδιά, κορδόνι

Παραδοσιακή ποδιά, κορδόνι