Κέντημα κορδόνι σε παραδοσιακή ποδιά

Κέντημα κορδόνι σε παραδοσιακή ποδιά
Βάρος: 
-30