Κέντημα παραδοσιακού φορέματος

Κέντημα παραδοσιακού φορέματος
Βάρος: 
-34