Κέντημα σε φούτερ, Vitara club

Κέντημα σε φούτερ, Vitara club
Βάρος: 
-23