Κέντημα σε γραβάτα

Κέντημα σε γραβάτα
Βάρος: 
-25