Παραδοσιακό μαντήλι, παγιέτες

Παραδοσιακό μαντήλι, παγιέτες
Βάρος: 
-42